Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Претходно обавештење - Опрема за Дата центар, по партијама
Објављено:23. 01. 2018.
Ид:ПО 10/2018

Претходно обавештење за јавну набавку добра - Опрема за Дата центар, по партијама