Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Претходно обавештење - Рачунарско комуникациона опрема за унапређење ИКТ инфраструктуре, по партијама
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:23. 01. 2018.
Ид:ПО 09/2018

Претходно обавештење за јавну набавку добра - Рачунарско комуникациона опрема за унапређење ИКТ инфраструктуре, по партијама