Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Претходно обавештење - Мрежна опрема – WAN и LAN комуникациона инфраструктура за организационе јединице
Објављено:23. 01. 2018.
Ид:ПО 08/2018

Претходно обавештење за јавну набавку добра - Мрежна опрема – WАН и ЛАН комуникациона инфраструктура за организационе јединице