Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Претходно обавештење - Софтверски алат за анализу и мониторинг зависности компоненти информационих система – додатне функционалности
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:23. 01. 2018.
Ид:ПО 07/2018

Претходно обавештење за јавну набавку добра - Софтверски алат за анализу и мониторинг зависности компоненти информационих система – додатне функционалности