Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Претходно обавештење - Систем за контролу приступа и евиденцију радног времена запослених
Објављено:18. 01. 2018.
Ид:ПО 05/2018

Претходно обавештење за јавну набавку добра - Систем за контролу приступа и евиденцију радног времена запослених