Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Претходно обавештење - Клима уређаји
Објављено:18. 01. 2018.
Ид:ПО 04/2018

Претходно обавештење за јавну набавку добра - Клима уређаји