Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Претходно обавештење - Опрема за видео надзор са уградњом
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:18. 01. 2018.
Ид:ПО 02/2018

Претходно обавештење за јавну набавку добара - Опрема за видео надзор са уградњом