Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара – Мрежна опрема за Wan и Lan
Објављено:31. 08. 2020.
Ид:ОП 33/2020
Рок:22. 09. 2020. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору - објављено 09.10.2020. године
Одлука о додели уговора - објављено 23.09.2020. године
Конкурсна документација - објављено 31.08.2020. године
Позив за подношење понуда - објављено 31.08.2020. године