Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга – системске подршке
Објављено:04. 06. 2020.
Ид:ОП 22/2020
Рок:06. 07. 2020. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору - објављено 20.07.2020. године
Одлука о додели уговора - објављено 08.07.2020. године
Конкурсна документација - објављено 04.06.2020. године
Позив за подношење понуде - објављено 04.06.2020. године