Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга – Одржавање апликативног софтверског решења за пословно извештавање
Објављено:18. 05. 2020.
Ид:ОП 20/2020
Рок:18. 06. 2020. до 12 часова

Обавештење о закљученом уговору - објављено 09.07.2020. године
Одлука о додели уговора - објављено 19.06.2020. године
Конкурсна документација -објављено 18.05.2020. године
Позив за подношење понуда - објављено 18.05.2020. године