Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара – Систем за праћење извршења буџета јединица локалне самоуправе (ЈЛС) II фаза
Објављено:30. 04. 2020.
Ид:ОП 18/2020
Рок:01. 06. 2020. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору - објављено 09.06.2020. године
Одлука о додели уговора - објављено 02.06.2020. године
Конкурсна документација - објављено 30.04.2020. године
Позив за подношење понуда - објављено 30.04.2020. године