Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга – Електронске комуникационе услуге примарних интернет линкова
Објављено:18. 05. 2020.
Ид:ОП 16/2020
Рок:18. 06. 2020. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору - објављено 20.07.2020. године
Одлука о додели уговора - објављено 23.06.2020. године
Додатне информације и појашњења - објављено 12.06.2020. године
Додатна појашњења конкурсне документације - објављено 01.06.2020. године
Конкурсна документација - објављено 18.05.2020. године
Позив за подношење понуда - објављено 18.05.2020. године