Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга – Имплементација система за управљање и контролу процеса и ресурса
Објављено:12. 05. 2020.
Ид:ОП 14/2020
Рок:12. 06. 2020. до 12 часова

Обавештење о закљученом уговору - објављено 26.06.2020. године
Одлука о додели уговора - објављено 15.06.2020. године
Додатна појашњења - објављено 03.06.2020. године
Конкурсна документација - објављено 12.05.2020. године
Позив за подношење понуда - објављено 12.05.2020. године