Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара – Систем за управљање пословним и техничким процесима прикупљања, обраде, контроле, консолидације и извештавања по завршним рачунима буџетских корисника и унапређење пословних процеса обраде података – II фаза
Објављено:30. 04. 2020.
Ид:ОП 12/2020
Рок:21. 05. 2020. до 12 часова

Обавештење о закљученом уговору - објављено 29.05.2020. године
Одлука о додели уговора - објављено 22.05.2020. године
Конкурсна документација - објављено 30.04.2020.године
Позив за подношење понуда - објављено 30.04.2020.године