Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга – Одржавање и поправке машина за бројање новца и машина за везивање новца
Објављено:23. 04. 2020.
Ид:ОП 08/2020
Рок:25. 05. 2020. до 10 часова

Обавештење о обустави поступка - објављено 07.07.2020. године
Одлука о обустави поступка - објављено 26.06.2020. године
Обавештење о закљученом уговору за партију 3 - објављено 12.06.2020. године
Обавештење о обустави поступка за партију 1 - објављено 09.06.2020. године
Обавештење о закљученом уговору за партију 2 - објављено 08.06.2020. године
Одлука - објављено 27.05.2020. године
Одговор на питање - објављено 18.05.2020. године
Конкурсна документација - објављено 23.04.2020. године
Позив за подношење понуда - објављено 23.04.2020. године