Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка радова – Радови на унутрашњем уређењу простора (уређењу шалтер сала) и стварању услова за приступ лицима са инвалидитетом
Објављено:19. 06. 2020.
Ид:ОП 06/2020
Рок:10. 07. 2020. до 12 часова

Обавештење о закљученим уговорима - објављено 02.09.2020. године
Обавештење о закљученим уговорима за партије 2 и 5 - објављено 20.08.2020. године
Одлука о додели уговора - објављено 05.08.2020. године
Конкурсна документација - објављено 19.06.2020. године
Позив за подношење понуда - објављено 19.06.2020. године