Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга – Осигурање новца у сместишту и осигурање транспорта новца, по партијама
Објављено:14. 02. 2020.
Ид:ОП 04/2020
Рок:16. 03. 2020. до 10 часова

Обавештење о закљученим уговорима - објављено 25.03.2020. године
Одлука о додели уговора - објављено 18.03.2020. године
Конкурсна документација - објављено 14.02.2020. године
Позив за подношење понуда - објављено 14.02.2020. године