Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка радова – Уградња путничких лифтова са демонтажом постојећих
Објављено:10. 03. 2020.
Ид:ОП 03/2020
Рок:10. 04. 2020. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору у преговарачком поступку - објављено 23.06.2020. године
Одлука о додели уговора ЈН 5 2020 - објављено 04.06.2020. године
Обавештење о обустави поступка - објављено 11.05.2020. године
Одлука о обустави поступка - објављено 29.04.2020. године
Додатне информације и појашњења - објављено 17.03.2020. године
Конкурсна документација - објављено 10.03.2020. године
Позив за подношење понуда - објављено 10.03.2020. године