Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга – Електронске комуникационе услуге фиксне телефоније
Објављено:27. 01. 2020.
Ид:ОП 01/2020
Рок:27. 02. 2020. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору - објављено 06.03.2020. године
Одлука о додели уговора - објављено 28.02.2020. године
Конкурсна документација - објављено 27.01.2020. године
Позив за подношење понуда - објављено 27.01.2020. године