Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Одржавање система за Централни регистар фактура (ЦРФ)
Објављено:08. 03. 2019.
Кључне речи:
Ид:ОП 12/2019
Рок:08. 04. 2019. до 10 часова

Обавештење о закљученом уговору - објављено 15.04.2019. године
Одлука о додели уговора - објављено 11.04.2019. године
Конкурсна документација - објављено 08.03.2019. године
Позив за подношење понуда - објављено 08.03.2019. године