Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Надоградња система за Централни регстар фактура (ЦРФ) - III фаза
Објављено:22. 02. 2019.
Кључне речи:
Ид:ОП 02/2019
Рок:25. 03. 2019. до 12 часова

Обавештење о закљученом уговору - објављено 01.04.2019. године
Одлука о додели уговора - објављено 26.03.2019. године
Конкурсна документација објављена 22.2.2019.
Позив за подношење понуда објављен 22.2.2019.