Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Клима уређаји
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:07. 03. 2018.
Ид:ОП 09/2018
Рок:28. 03. 2018. до 10 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација