Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Одржавање и поправка машина за бројање новца и поправка машина за везивање новца
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:01. 03. 2018.
Ид:ОП 07/2018
Рок:02. 04. 2018. до 10 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација