Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Систем за мултифакторску аутентификацију корисника(токени и лиценце)
Сектор за људске и материјалне ресурсе
Објављено:01. 02. 2018.
Ид:ОП 02/2018
Рок:05. 03. 2018. до 10 часова

Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору