Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Надоградња Система за извршење буџета (ISIB)
Објављено:08. 05. 2017.
Кључне речи:
Ид:ОП 19/2017
Рок:08. 06. 2017. до 10 часова

Обавештење о обустави поступка
Одлука о обустави поступка
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација