Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Софтверски алати за анализу и мониторинг зависности компоненти информационих система
Објављено:18. 11. 2014.
Ид:ОП 62/2014
Рок:18. 12. 2014. до 12 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Додатна појашњења
Обавештење о обустави поступка