Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Одржавања storage-a
Објављено:04. 11. 2014.
Ид:ОП 58/2014
Рок:04. 12. 2014. до 12 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Додатна појашњења
Измене конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
Додатна појашњења 1
Обавештење о закљученом уговору