Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Одржавања хардвера за систем управљања јавним финансијама (FMIS) и системског и произвођачког софтвера и лиценцних права
Објављено:04. 11. 2014.
Ид:ОП 57/2014
Рок:04. 12. 2014. до 10 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Додатна појашњења
Измене конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
Обавештење о закљученом уговору