Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Свичева, вентилатора, пратеће опреме и пројектора
Објављено:05. 11. 2014.
Ид:ОП 56/2014
Рок:05. 12. 2014. до 10 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Додатна појашњења
Додатна појашњења 1
Обавештење о закљученом уговору за партију 1
Обавештење о закљученом уговору за партију 2