Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Двопортне картице за Cisco UCS rack сервере и пратеће лиценце
Објављено:05. 11. 2014.
Ид:ОП 55/2014
Рок:05. 12. 2014. до 12 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Додатна појашњења
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о закљученом уговору