Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Радне станице и преносни уређаји
Објављено:07. 11. 2014.
Ид:ОП 54/2014
Рок:08. 12. 2014. до 12 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Додатна појашњења
Обавештење о закљученом уговору