Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Преносиви периферни уређаји (тастатуре, мишеви, УСБ меморије, преносни уређаји и остала опрема), читачи смарт картица, смарт картице и магнетне табле
Објављено:05. 11. 2014.
Ид:ОП 53/2014
Рок:05. 12. 2014. до 14 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Додатна појашњења
Обавештење о закљученом уговору за партију 2
Обавештење о закљученом уговору за партију 3
Обавештење о закљученом уговору за партију 1