Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Системске подршке
Објављено:21. 10. 2014.
Ид:ОП 51/2014
Рок:20. 11. 2014. до 12 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору