Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Услуге образовања и усавршавања запослених
Објављено:24. 09. 2014.
Ид:ОП 48/2014
Рок:24. 10. 2014. до 12 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору