Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Одржавања лиценци за софтверске алате (одржавање софтвера MQ, Red Hat licenci, PL/SQL Developer и подршка)
Објављено:12. 09. 2014.
Ид:ОП 47/2014
Рок:13. 10. 2014. до 14 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о закљученим уговорима