Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Набавка енергената (угаљ и дрво) за грејну сезону 2014/2015 годину
Објављено:01. 09. 2014.
Ид:ОП 46/2014
Рок:01. 10. 2014. до 12 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о закљученим уговорима