Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка телекомуникационих услуга - L2VPN и L3VPN
Објављено:29. 08. 2014.
Ид:ОП 40/2014
Рок:29. 09. 2014. до 14 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Додатна појашњења
Додатна појашњења 1
Измене и допуне конкурсне документације
Конкурсна документација са изршеним изменама и допунама
Измене и допуне конкурсне документације 2
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
Додатна појашњења 2
Измене и допуне конкурсне документације 3
Обавештење о закљученом уговору