Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Одржавања апликативног софтверског система за извршење буџета Републике Србије
Објављено:18. 07. 2014.
Ид:ОП 37/2014
Рок:11. 08. 2014. до 10 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору