Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Одржавања сториџа
Објављено:16. 07. 2014.
Ид:ОП 35/2014
Рок:18. 08. 2014. до 12 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Додатна појашњења
Додатна појашњења 1
Обавештење о обустави поступка