Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Осигурање новца у транспорту и осигурање новца у манипулацији, за потребе Министарства финансија – Управа за трезор
Објављено:16. 05. 2014.
Ид:ОП 29/2014
Рок:16. 06. 2014. до 10 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Додатна појашњења
Додатна појашњења 1
Додатна појашњења 2
Обавештење о закљученом уговору