Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Сториџ и опрема за сториџ
Објављено:15. 05. 2014.
Ид:ОП 27/2014
Рок:02. 06. 2014. до 12 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о обустави поступка јавне набавке