Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Одржавања NetIIS софтверског пакета за надзор и надгледање мреже, сервиса и сервера
Објављено:07. 04. 2014.
Ид:ОП 23/2014
Рок:07. 05. 2014. до 12 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору