Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Заштита оперативних система (продужетак права коришћења на антивирусни софтвер Symantec лиценци)
Објављено:04. 04. 2014.
Ид:ОП 22/2014
Рок:05. 05. 2014. до 10 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Додатна појашњења
Обавештење о закљученом уговору