Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Одржавања стабилног система за гашење пожара и противпожарне опреме
Објављено:21. 03. 2014.
Ид:ОП 18/2014
Рок:22. 04. 2014. до 10 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Додатна појашњења
Додатна појашњења 1
Обавештење о закљученом уговору