Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Одржавања и поправке машина за бројање новца и поправке машина за везивање новца
Објављено:31. 03. 2014.
Ид:ОП 17/2014
Рок:30. 04. 2014. до 10 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору за партију 1
Обавештење о закљученом уговору