Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Дератизације, дезинфекције и дезинсекције у пословним објектима Министарства финансија – Управа за трезор
Објављено:25. 03. 2014.
Ид:ОП 16/2014
Рок:24. 04. 2014. до 12 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору