Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Мултифункционалних, периферних и преносних уређаја и пратеће опреме
Објављено:11. 04. 2014.
Ид:ОП 15/2014
Рок:12. 05. 2014. до 10 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Додатна појашњења
Додатна појашњења 1
Додатна појашњења 2
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору за партију 4