Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара - Лиценце за Jabber
Објављено:03. 03. 2014.
Ид:ОП 09/2014
Рок:02. 04. 2014. до 14 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору