Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка добара – Електричне енергије
Објављено:20. 02. 2014.
Ид:ОП 08/2014
Рок:24. 03. 2014. до 14 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Обавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору