Grb
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Набавка услуга - Одржавање клима уређаја
Објављено:04. 03. 2014.
Ид:ОП 06/2014
Рок:03. 04. 2014. до 10 часова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Додатна појашњења
Додатна појашњења 1
Додатна појашњења 2
Додатна појашњења 3
Обавештење о закљученом уговору